individuele begeleiding

GTB – Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Samen met jouw persoonlijke begeleider (vertrouwenspersoon) ga je leren werken aan doelstellingen om zo zelfredzaam mogelijk in het dagelijks leven te staan. De begeleider gaat samen met jou kijken naar je persoonlijke uitdagingen op het gebied van; zelfstandig wonen, persoonlijkheid, maatschappelijke participatie en omgang met je sociale netwerk of het creëren hiervan. Jij wordt in je ‘Eigen Kracht’ gezet middels de methodiek ‘Krachtwerk’. Samen bedenken we opdrachten die je zelf uitvoert om zo sterk en zelfstandig mogelijk in het leven te kunnen staan en deze persoonlijke vaardigheiden ontwikkeld, samen met de dierbaren om je heen. Jouw talenten staan hierin voorop, waardoor je met je eigen uitdagingen en/of beperkingen leert omgaan.

(bron: Krachtwerk | Movisie)

Specialisatie

Onze ambulante begeleiding is gericht op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gespecialiseerd op de doelgroep; Autisme, AD(H)D en (L)VB.

Ook bieden we ondersteuning bij psycho-sociale problematiek en andere persoonlijkheidsontwikkelingsstoornissen. De ondersteuning is gericht op leren omgaan met de beperking, in verstandhouding met zijn of haar sociale netwerk en het participeren in de maatschappij. Ook werken we met dubbeldiagnostiek, onder andere verslaving.

Coaching

Persoonlijke coaching voor wanneer je meer inzicht wil over jezelf en de problemen waar je tegenaan loopt. Het vergroten van je zelfredzaamheid door zélf aan de slag te gaan.
Ons motto is, de enige weg om eruit te komen is erin te gaan.

Brain Blocks

Middels Brain Blocks leer je jezelf kennen en de belangrijke andere mensen in jouw leven leren jou goed kennen. Hiermee leer je jezelf altijd goed uitdrukken als iets wel of niet goed gaat, of wanneer bepaalde uitdagingen in het leven voor jou moeilijk zijn. Het is belangrijk dat je weet dat je niet anders of verkeerd bent voor jezelf en richting anderen om je heen, maar je leert dat je speciaal bent en altijd zal zijn. De trainer leert zowel jou als je familie hoe je goed kan omgaan met een brein met Autisme/ AD(H)D en jouw talenten worden benadrukt.

(Bron: Brain Blocks cursussen begeleiders en behandelaren).

Welkom bij Koempel Zorggroep

Bloemenmarkt 36a 6163 CG Geleen
telefoon Thijs 06 3430 5065
mail info@koempelzorggroep.nl
KvK 81990197
Onze zorg wordt vergoed vanuit  de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.
Privacyverklaring Klachtenreglement Wkkgz KPZ
Geschillenreglement Klachtenreglement WMO KPZ

Neem contact op