Ons pad naast het jouwe

Welkom op de website van Koempel zorggroep. De hulpverlening waarbij persoonlijke en vriendelijke zorg centraal staan. Koempelzorg is opgericht omdat wij ervan overtuigt zijn dat zorg altijd persoonlijker, laagdrempeliger en beter kan.

Koempelzorg is opgericht door Thijs Jacobs. Wij geloven in kleinschalige zorg waarbij jij altijd centraal staat. Wij bieden individuele trajecten en groepstrajecten.

Heb jij een (hulp)vraag?

Nieuw bij Koempel Zorggroep – de Running Therapie

Koempel Methode

Wij bieden jou verschillende trajecten zowel individueel als in een groep. De basis begint altijd bij jou, “wie ben jij?” en “wat wil jij nu?”. GTB zorgt voor praktische handvatten en is oplossingsgericht, coaching zorgt voor inzicht en is ontwikkelingsgericht. Beide methodieken kunnen worden ingezet, soms is een coachende aanpak helpend en de andere keer GTB of een combinatie hiervan.

Visie

Koempel Zorggroep (KZG) ziet iedere deelnemer in de basis als zelfredzaam. Wij geloven in de maakbaarheid van je eigen leven. Dat wil niet zeggen dat wij onze ogen sluiten voor de beperkingen die er op dat moment zijn, maar wij gaan samen met de deelnemer op zoek naar wat wel kan.

KZG richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid door met deelnemer de verbinding te zoeken met zichzelf en hun omgeving. Wij durven verwachtingen te stellen binnen het mogelijke van een deelnemer en geloven in zijn innerlijke kracht om iedere crisis te boven te komen.

Missie

Koempel Zorggroep (KZG) staat voor eigen kracht en handen uit de mouwen mentaliteit. De missie is de deelnemer te ondersteunen bij het nemen van de regie op zijn eigen leven. Dat doe je volgens ons niet door te adviseren en tips te geven, maar door de deelnemer aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid en op de eigen kracht.

Hiervoor bieden wij passende trajecten die gericht zijn op de zone van naastgelegen ontwikkeling.
Continuïteit en kwaliteit staan hierbij altijd voorop!

Welkom bij Koempel ZorggroepOnze naam Koempel komt van het Duitse woord Kumpel dat “vriend” betekent. Hier in de westelijke en oostelijke mijnstreek is koempel een ander woord voor mijnwerker. Een koempel is een vriend en een kameraad waarop je vertrouwt. Met Koempel Zorggroep willen wij persoonlijke en vriendelijke zorg bieden.

 Koempel Zorggroep | mijnwerkerslamp  Het logo is opgebouwd met de zeer herkenbare mijnwerkerslamp die met een warme gloed iemand zichtbaar maakt. Door iemand echt te zien en te erkennen voor wie hij is, met al zijn talenten en gebreken, kunnen we samen werken aan duurzame verbetering van de kwaliteit van leven.

Welkom bij Koempel Zorggroep

Bloemenmarkt 36a 6163 CG Geleen
telefoon Thijs 06 3430 5065
mail info@koempelzorggroep.nl
KvK 81990197
Onze zorg wordt vergoed vanuit  de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.
Privacyverklaring Klachtenreglement Wkkgz KPZ
Geschillenreglement Klachtenreglement WMO KPZ

Neem contact op

Koempel Zorggroep is aangesloten bij         Koempel Zorggroep | Klachtenportaal       Koempel Zorggroep | SKJ